Rek.+ Hayvan barınak

Yasaklı Site

18 Haziran 2015 Perşembe

Heryer Rengarenk
                                        HER YER  RENGAREK
                                                                                
Edirne'de  doğdum.  Asıl  İsmim  Abdülcelil  Çelebi, Ama  herkes  beni   lakabımla  tanır. 
Renkleri  ve  resim  yapmayı  çok  sevdiğim  için  lakabım    renk  anlamına   geliyor.İstanbul'a  gelip, sarayın  nakkaşhanesi  alındığım  zaman  yaşım çok gençti   Sarayda  
müzehhip  altın ile  süsleme  yapan  sanatçı  olarak yetiştirildim . Ancak  daha sonra  minyatür  
Sanatında  ilerleyerek  2 Musttafa   zamanında  sarayın  Nakkaşbaşı  oldum  Bu   görevime  3 
Ahmet  döneminde de  devam  ettim.   
Lale  Devrin'de   yaşadım.  Türk  resim   sanatında  büyük  başarılar  ortaya  koydum   Eserlerimin  bazılarında   imzam  bile  yoktur.  Çünkü  çizim  tekniğim   herkesten  farklı  olduğu için  resmi   görenler  onun benim eserim  olduğunu 
anlıyorlardı.

En çok  reamettiğim  konular,  hayatın  neşeli  anlarıdır.  Eğlenceler,  çiçekler  gibi  3 Ahmet
din  şehzadelerinin  oğullarının  1720'deki  Sünnet  düğününü  anlatan  minyatür  tarzında çizdiklerim.  en  ünlü eserlerim  arasındadır . Bu  eserde   dönemin  kıyafetlerini  eğlence  ve 
Toplantılarını  gösterdiğim  ayrı, ayrı  137  kadar  resim  var.  Bunlardan  başka içinde   zamanın   kıyafetlerini   konu  edinen  iki  albüm  Dört  kişilik   musiki takımı  Gül  koklayan  Kadın  oyuncu Kız  gibi   tablolarım  benden  sonra  Türk  resim  tarihinde önemli  bir yeri  edindi.  Padişahlar.  ismiyle   hazırladığım  albümde  Osman  Gazi'den   3  Ahmet   gelen  padişah  partlerini  çizdim. Minyatür   sanatına  birçok  yenilik   getirdim  Osmanlı   minyatür sanatına  birçok  yenilik getirdim. Osmanlı  minyatür  sanatının  son  büyük  ustası olarak tarihe   geçtim.

Minyatürlerimde  Lale  Devri'nin  giysilerinden  kültürüne  kadar  hemen  hemen  her şeyi   çizdim şimdi  sizin   yaşadığınız   dönemlerde   Lale  Devri'nin  kültürüne ait  birçok  bilgi,  çizdiğim minyatürlerinden   elde  edilmiştir. 

Sizler  için  Türklerin  kültür  tarihini  belgelendirmeye  çalıştım.  Bu  yüzden  eserlerim  büyük değer  taşır  ve  hemen  hemen  tamamı  Topkapı   Sarayı  Müzesinde  korunmaktadır.
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok: