Rek.+ Hayvan barınak

Yasaklı Site

9 Haziran 2015 Salı

Jeolojik TerimlerJEOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ


         AŞINMA  Kayaçların,  sıcaklık  değişimlerinin, suların  ve rüzgarların  etkisiyle  zamanla  parçalanıp  ufalanmasıdır.
                           


ÇAKIL  Kayaçların  parçalanıp  ufalanmasıyla  oluşan,  büyüklükleri  2 ile  64 milimetre  arasında  değişen  yuvarlağımsı  kayaç  parçalardır.   

FOSİLLEŞME Çok  eski  zamanlarda  yaşamış  Canlıların  oluşmakta   olan  kayaçlara  gömülerek  zamanla  taşlaşmasıdır.

KAYAÇ  Bir  ya da  birkaç  mineralden  oluşan  ve  yerkabuğunu  oluşturan  katı  maddeleridir. 

KİL  Kayaçların  parçalanıp  ufalanmasıyla   oluşan,  büyükleri  0,004  milimetreden  küçük  olan   kayaç  parçacıklardır. Kil,  aynı zamanda  doğada  sık rastlanan  bir  mineral   grubunun  adıdır.
KUM   Kayaçların   parçalanıp  ufalanmasıyla  oluşan  büyüklükleri 0,0625  ile  2 milimetre 
arasında  değişen  kayaç   parçacıklarıdır.

LAV Yanardağdan  püskürerek  ya da  sızarak  yeryüzüne  çıkan   lavdır.MAGMA Yerin  derinliklerinde  bulunan  sıcak,   eriyik   haldeki  maddedir.
MİNERAL Kayaçların  yapısını  oluşturan,  belirli  bir  kimyasal  bileşime  sahip  olan  kristalleşmiş  katı   maddedir

VOLKANİK CAM  Lav  ya da  magmanın  çok  hızlı  bir  şekilde  soğuması  sonucu  oluşan  camsı   kayaçlardır.VOLKANİK  KÜL    Yanardağlardan,  püsküren  büyüklüğü   2 milimetreden  küçük  kayaçlar  mineraller  ve  Volkanik  camlardan  oluşan   karışımdır.YANARDAĞ  Magmanın,  kayaç  parçalarının,  volkanik kül,  toz  ve gazların  yeryüzüne 
çıktığı    ya da  geçmişte  çıkmış  olduğu, genellikle  koni   şeklinde  olan  yer şeklidir.
 Volkan  olarak  adlandırılır.
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok: