Rek.+ Hayvan barınak

Yasaklı Site

13 Şubat 2015 Cuma

İlerde ne olacağım

Çocukların Meslek Seçiminde Düşünceleri

Genç  okurlarımıza    yine   Altın  bilgi   serisinden   Ne  Olacağım ?   adında  bir   kitap 
sunuyoruz.   Bu  kitapta, Yetişme   çağındaki  çocukların   ileride   yapacakları   meslek 
seçimine   yardımcı    olmak    ve  bu    Meslek  nedir?    Bu  meslek midir?  Bu meslekten
Olanlar    ne   yapar?     Bu   meslekte   hangi   nitelikler   veya    hangi  yetenekler  aranır?

Artık  geçerli  olmayan   bir  meslekmi  bu?   Ben  bu  mesleği   sevebilir  miyim?  Adı  az duyulan   bu   meslekler   neyle  ilgilidir.  Gibi   sorularını   cevaplandırmak  amacı  görülmüştür. 

Genellikle  çocukların  çoğu,    ileride   ne  olacaklarına  küçük  yaşta   karar  verirler  ama
bu  seçim  bilinçli  değildir.  Hoşlarına   giden  bir  ünüforma, ünvan   veya   tesadüfen  
kulaklarına   çalınan    bir   isim,  gelecekteki    mesleklerini   hemen  o  an  kararlaştırmalarına
yeti verir.  

Ancak   çok   sonraları    çocukta    gerçek  bir  seçim  arzusu  doğar, ardından da   bilinçli   ve   güç  bir  seçimin   bocalamaları    başlar. İşte   bu  nedenle ,   meslekler dünyasında   hayali     ve   zevkli     bir   yolculuk   düzenleyerek    daha  küçük   yaşlarda  çocukların   eline   ilk değerlendirme   anahtarlarını   vermeyi   faydalı bulduk.
      
Bugün  bütün  dünyada  uygulanan  oniki  binden  çok  meslek sayılabilir. Fakat  bu kitap yeryüzündeki  bütün  mesleklerin   sayımını   yapmak   iddasında  değildir. Esasen  bir  kitaba bütün  meslekleri    sığdırmak   mümkün  olmazdı     Bunca  meslek  arasından  beşyüzünü seçebilmek  için  birçok   temel   nokta   göz  önünde   tutuldu.

Bir  mesleğin  bütün  olanak  ve  gereçlerini   sağlayan  her türlü  uğraşı,  görev,  sanat, iş, unvan,   çalışma,   hizmet   ve  memuriyet,  o  mesleğin   genel  adı  altında   toplandı.

Çeşitli   uzmanlık   dallarının  kaynağı   ve   temeli   olan  ana  mesleği  tek  başına  ele  geçirmek  için,   bölgesel   veya  ek  adlandırmalardan  kaçınıldı. bir  mesleğin  çeşitli dallarında   uğraşan   kişilerin   özel   çalışma,   şartlarını   göz  önünde  bulundurmadan
her  meslek  için   genel   bir   tanım  verildi  . 

Kadınlara   veya   erkeklere   özgü  meslekler  arasında   belli   bir  sınıflama  yapılmadığı
halde,   hangi   mesleğin   kadınlara,   hangilerinin  erkeklere uygun  olduğu  veya  hem  kadın
hem  erkek  tarafından    yapabildiği   özel   bir  işaretle    belirtildi.

Çok  yaygın   mesleklerin  yanı sıra , pek  ender  veya   bizim  ülkemizde  yerleşmemiş bazı
mesleklere  de   yer  verildi   ve  çağdaş   yaşantının   getirtiği   yeni  mesleklerle   birlikte  yavaş
yavaş   silinmeye   yüz   tutan   yada  çoktan   tarihe   karışmış    bir  takım   mesleklerde  ele alındı. 
Bu  kitapta   her  meslek  dört  bölüm  altında  tanıtılıyor.  Önce, meslek  adamını  çalışma  anında   gösteren   temsili   bir  resim;  sonra ,  mesleğin  ana çizgilerini   veren  kısa birtanım;   onun ardından,  her   mesleğin   kendine   has,  ilginç  ve  tanıtıcı   ayrıntılarını yansıtan  bir  açıklama;   ayrıca   o  meslekte  başarılı  olabilmek için   aranan   bellibaşlı nitelik   ve  yetenekleri   gösteren    birtakım  özel   işaretler.  Kitabın   başında  bu  işaretlerin de   anahtarı   verildi.
Tabii  bu incelemelerden   her  biri   mesleğin  genel   çehresini  tanıtsa bile,  tam  ve yeterli  bir
analizin     kesinlik  ve  inceliğine  ulaşamaz   Yoksa  her  meslek  için  ayrılan  birkaç  satır
yerine    bir   kaç  sayfalık  bir  monografi  gerekecekti.

Yetkili  bir  kılavuz  değil  de  sevimli  bir  öğütleyici,  öğretici  bir  arkadaş  olan  bu  kitabın,
en  az   öbürü  kadar  önemli  bir  başka  amacı   daha  var;   Kendi   çalışma  dünyası
içine  kapanıp   kalmış  ana  babalara  başka  meslekleri tanımak ,  hatırlamak,  Ataların
gibi     kötü  meslek  yoktur.  Mühendis,  tüccar,  lağımcı,  duvarcı,  öğretmen, bakkal,
çifçi,  denizci,  Hepsi  büyük  çalışma   zincirinin  birer   baklasıdır.  Ve  en  gösterişinden
en  parlağına  kadar  hepsi  yararlı,  hepsi  gereklidir.

Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok: