Rek.+ Hayvan barınak

Yasaklı Site

18 Nisan 2015 Cumartesi

ANNE VE ÖĞRETMEN ( MAKALE)


ANNE  VE  ÖĞRETMEN                                                
  
Bir  anne  çocuklarının   duygusal   sağlıyla da   ilgilenmelidir.  Anne çocuğun   Sevgi  ve sevecenlik    göstermeyi    öğrenmesinde  yaşamsal   rol  oynar.  ki  bu   yönde   verdiği  dersler 
onun  bedensel   ihtiyaçlarını    karşılaması   kadar  önemli   olabilir. 


Bir  çocuğun  dengeli   biri  olarak  yetişebilmesi için  sıcak,  güvenli   bir  çevrede  büyümesi  
gerekir.   Annenin   rolü   bu  alanda  da   çok  büyük   önem  taşır.

Sıcak  duygulu  bir  anne   veya   baba   çocuklarıyla  ilgilenir.  Onlara  sevgisi  çoğu zaman yada  düzenli   olarak   ön  plana  koyar,   onların  etkinlikleri   konusunda   duyduğu   çoşkuyu gösterir.   ve  çocuklarının   hislerine  duyarlı   biçimde   karşılık   verip  duygulu davranır.

Annelerinden   bu  sıcak  ilgiyi   gören  çocuklar  kuşkusuz  ona  taktirlerini   göstermelidirler.
Birçok    anne   çocuğunu   sütüyle   besleyerek   ona  doğumundan  itibaren   sıcak  bir  ortam 
Bir   annenin   yeni  doğmuş   çocuğuna   verebileceği   paha   biçilmez   bir  armağandır.
Anne  çocuklarını   besleyip   bağrına  basmasının   yanı  sıra, çoğu  kez  onların  başlıca öğretmenidir.


Annelerinin  çocuklarının   eğitiminde   oynadıkları   büyük  role  anne  söyler  oğlum   babanın talimatını   dinle,  ve  annenin   öğrettiğini   bırakma   öğüdünü   verir.

Çocuğa  konuşmayı, yürümeyi,  evde   ufak  işler   yapmayı   ve daha  başka  sayısız   uğraşı sabırla  öğretenler   genelde   ya  anneler   ya da   büyük annelerdir.

                                        ŞEFKAT   ÇOK  GEREKLİ

Kadınların   ailelerine   verebilecekleri   en  büyük  armağanlardan  biri  şefkattir.  Aileden  biri hasta  düştüğünde,  anne   bütün   diğer   sorumluluklarını   yerine  getirirken  hasta bakıcı   rolünü de   üstlenir.

Dünyada   sağlık  bakımının   çoğunu  gerçekten   kadınlar  üstlenir.  Anne  çocuklarına duyduğu  şefkat  sonucu   beslene bilmeleri  için   kendi  payından   bile   verir.


Araştırmalar   bazı  kadınların   çok  az  beslendikleri   halde   yeterince  besin  aldıkları  görüşünde   olduklarını   ortaya  koydu. Onlar   daha  büyük   payı   kocalarına   ve  çocuklarına  vermeye   öylesine   alışmışlardır, ki  iş yapabildikleri   sürece   yeterince   beslendiklerini  düşünürler.

Kadın  bazen  şefkat  duygularını   yaşadığı   çevreye  karşı  tutumuyla da  ortaya  koyar. Kuraklık,  çölleşme   ve   ülkeyi    yoksullaştırdığı  zaman  bunun   acısını   kendisi  de çekeceğinden  çevre  onu  ilgilendirir.


Zerrince__
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok: